LinkedInYouTubeTwitter

2.4 Hoe om te gaan met leegstand?

Keurmerk ChefproofEr zijn vijf vormen voor ‘hoe om te gaan met leegstand’:

  1. tijdelijke verhuur;
  2. bruikleen;
  3. antikraak;
  4. bewuste leegstand;
  5. innovatieve oplossingen (ingroeihuur, start-ups e.d.).

 

De keuze wordt bepaald op basis van:

  • de vervolgstrategie voor het pand en de belemmering die gebruik of huur voor deze strategie kan vormen;
  • risico op vandalisme en kraak gebaseerd op klachtmeldingen en schades, ligging van het pand en de wijk waarin het pand staat;
  • risicoprofiel van potentiële tijdelijke huurder/gebruiker;
  • beschikbaarheid van geschikte kandidaten voor tijdelijke verhuur/bruikleen;
  • bepalingen van het bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften.

 

Eventuele overeenkomsten op leegstaand vastgoed zijn op korte termijn opzegbaar, zodat op elk gewenst moment een heroverweging plaats kan vinden.

 

Toelichting
Onderstaande tabel geeft aan wanneer welke variant toepasbaar is, inclusief de voor- en nadelen en de financiële consequenties. Onderaan de pagina is deze ook te downloaden.

 

Hoe om te gaan met leegstand?

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014)

 

Begrippen
Leegstand

 

Meer informatie