LinkedInYouTubeTwitter

2.7 Risicomanagement

Keurmerk ChefproofVoorstellen voor besluitvorming over vastgoedtransacties worden van een risicoscan en een financieel dekkingsplan voorzien.

 

Voor de bestaande vastgoedportefeuille wordt periodiek (aanbevolen één keer per jaar) een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze wordt in de planning en control-cyclus van de gemeente meegenomen.

 

Voor de bepaling van het risicoprofiel worden vier soorten risico’s geïnventariseerd:

  1. Contractrisico, zoals looptijd huurcontracten, kwaliteit van de huurder;
  2. Pandrisico’s, zoals staat van onderhoud, energetische waarde en courantheid;
  3. Risico’s van wetgeving en beleid, zoals bezuinigingen, het nieuwe werken, regionalisering, Wet Markt en Overheid/VPB-plicht voor gemeenten, transities in het sociale domein;
  4. Financiële risico’s, zoals exploitatiewaarde tegenover boekwaarde, kosten van leegstand, rente- en inflatiewijzigingen, mate van verzekering.

 

Toelichting
Risico-inventarisatie biedt handvatten voor sturing en is een belangrijk onderdeel van het vastgoedmanagement.

 

Bron
Spelregels voor uitvoering vastgoedbeleid (gemeente Enschede, januari 2015)

 

Begrippen
Risico-analyse