LinkedInYouTubeTwitter

2.8 Vastgoedexploitatie

Keurmerk ChefproofHet uitgangspunt van de gemeentelijke vastgoedexploitatie is dat het een gesloten systeem is. Dit betekent dat de aan vastgoed gerelateerde kosten in principe uit de huurinkomsten worden gedekt, tenzij anders afgesproken.

 

De huur wordt in principe wel/niet bij de gebruiker in rekening gebracht.

 

Toelichting
Het in beeld krijgen van de vastgoedexploitatie over meerdere jaren is essentieel voor een goede afweging van kosten en baten door het gemeentebestuur. Zo kan ongeoorloofde staatssteun worden voorkomen en kan aan de verplichting en het inzicht in het kader van de vennootschapsbelasting worden voldaan. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het vastgoed vanuit de vastgoedorganisatie kostendekkend wordt geëxploiteerd.

 

Of de kosten van het vastgoed bij de gebruiker/huurder in rekening worden gebracht, danwel worden verrekend met de beleidsafdeling van de gemeente is een andere keuze. Beide zijn mogelijk.   

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast door redactieteam (juli 2015 en oktober 2016)

 

Begrippen
Exploitatie

 

Meer informatie