LinkedInYouTubeTwitter

19 Wegwijs in de informatieplicht

Op 1 juli 2019 is in het kader van de Wet Milieubeheer de informatieplicht van kracht worden. Om meer inzicht te krijgen in wat er op scholen, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties af komt hebben we tot en met juli 2019 drie verschillende organisaties in hun proces.  

 

Planning

De planning zag er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht in de opgave

Deelnemers aan dit voorbeeldproject zijn Marianne de Widt van de gemeente Arnhem, Leo van Wijchen van het Carmelcollege en Monica Gaastra van Facilicom Energiemanagement. Zij hebben gaande het project verschillende vragen beantwoord, o.a.: "Wat komt er op ons af? Wat hebben we al gedaan? Hoe gaan we het aanpakken?" Elke maand is hierover vanuit Bouwstenen verslag gedaan en is het onderwerp aan de orde tijdens diverse Bouwstenen (netwerk) bijeenkomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten

De berichten gingen over:

 

Enquete over informatieplicht

Na de zomer 2019 zijn we gestart met een landelijke enquete onder gemeenten en scholen met daarin oa vragen over de informatieplicht.

 

 

 

 

Meer weten?

Dat kan. Volg onze nieuwsbrief en wissel uw ervaring uit via de LinkedIn groep van Bouwstenen.

 

Zie ook: