LinkedInYouTubeTwitter

Integrale klimaataanpak nodig

Klimaatakkoord Gemeenten pleiten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen voor publiek gefinancierd vastgoed, blijkt uit de bijeenkomst van Bouwstenen en de VNG van 30 mei jl.

 

Ruim 60 gemeenten waren op de bijeenkomst afgekomen. Vooral hoofden van gemeentelijke vastgoedafdelingen en verantwoordelijken voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed gaven acte de presence.

Geen aparte benaderingen

Impressie Oplading Klimaatkoord 30 mei 2018

Vanwege het aankomende Klimaatakkoord moeten we breder naar gemeentelijk vastgoed kijken, zo werd duidelijk uit de toelichting van Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK. Onder gemeenten leeft de wens voor een meer integrale aanpak van energie- en klimaatdoelen in relatie tot het gemeentelijk vastgoed. Geen aparte benaderingen van schoolgebouwen, zorglocaties en sportfaciliteiten, maar een breed plan de campagne voor de hele  vastgoedportefeuille.

Kosteneffectieve aanpak

De toenemende omvang van multifunctioneel ruimtegebruik (efficiënt gebruik van ruimte en energie), de financierbaarheid van maatregelen (betere business cases dankzij multifunctioneel gebruik) en de aansluiting met warmtenetten en de wijkaanpak maken zo'n benadering noodzakelijk. Gemeenten moeten daarnaast snel aan de slag met het 'laaghangend fruit', waaronder de maatregelen uit de Wet Milieubeheer die relatief snel kunnen worden terugverdiend.

Belangrijke rol ondanks kleine portefeuille

Hoewel gemeenten relatief weinig vastgoed hebben, kunnen ze een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat kan via het eigen vastgoed, haar wettelijke taak rond onderwijshuisvesting en natuurlijke transactiemomenten, waaronder nieuwe huurovereenkomsten, verhuurovereenkomsten en subsidiebeschikkingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Ook het ruimtelijk beleid (beperken leegstand en extensief ruimtegebruik) en de relatie met corporaties bieden kansen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Veel gemeenten willen dat ook.

Neem wettelijke belemmeringen weg

Impressie Oplading Klimaatkoord 30 mei 2018

Wel zouden ze graag zien dat het Rijk duidelijke doelen en normen meegeeft. De vraag 'hoe gaan we dat doen?' willen zij graag zelf beantwoorden. Normering van vastgoed via labels is bij gemeenten niet populair. Niet de maatregelen en het energieverbruik van het gebouw (per m2), maar het 'gebruik' van energie en ruimte zou in de normering centraal moeten staan (of in ieder geval mede in ogenschouw moeten worden genomen). Ook continuiteit qua regels en het wegnemen van wettelijke belemmeringen om maatregelen te treffen en vaart te maken vinden gemeenten belangrijk.

Extra aandacht voor organisatie van de uitvoering

Wat betreft de hoe-vraag zijn gemeenten zich ervan bewust dat ze zelf aan zet zijn. Een groot deel heeft het gemeentelijk klimaatbeleid al vertaald naar het eigen vastgoed. Wel verdienen de organisatie van de uitvoering en de verantwoording richting de gemeenteraad extra aandacht. Tevens is er meer informatie, kennis en capaciteit nodig om de klimaatdoelen te realiseren. Samen met Bouwstenen en de VNG zullen de gemeenten hun wensen en behoeften op dit gebied nader uitwerken. Wordt vervolgd. 

 

 

Enquête al ingevuld?

Bouwstenen en VNG blijven benieuwd naar hoe gemeenten de realisatie van de doelstellingen in het Klimaatakkoord aanpakken. Zijn er al de nodige maatregelen gerealiseerd? Of moet de gemeente nog beginnen?

 

In de enquête geeft u aan waar uw gemeente zich bevindt op weg naar energieneutraal gemeentelijk (eigen en maatschappelijk) vastgoed in 2040. Met die informatie in het achterhoofd kunnen Bouwstenen en VNG u gericht helpen bij het realiseren van de doelstellingen die in het Klimaatakkoord staan.

 

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Aarzel niet en vul de enquête alsnog in.

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.