LinkedInYouTubeTwitter

19 Verduurzamen; routes naar het einddoel

De verduurzaming is ook in 2019 een belangrijk onderwerp uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019.

Activiteiten 2019

  • In diverse netwerken staat het onderwerp op de agenda;
  • Vooral in het netwerk verduurzaming wordt actief gewerkt aan de volgende stap in de verduurzaming en slimme routes.
  • We verzamelen en verspreiden actief praktijk-informatie over de aanpak van de verduurzaming van het eigen vastgoed van gemeenten en scholen
  • Dat doen we ook met betrekking tot informatie die bij onze partners beschikbaar is met betrekking tot routekaarten.
  • Ook verzamelen en verspreiden we praktijkervaring met energiemaatregelen, achtergrondinformatie en andere relevante informatie.

Voortbouwen

Met dit werk bouwen we voort op het ontwikkelwerk van voorgaande jaren waaronder de spelregels, de bijeenkomst op 30 mei 2018 ter voorbereiding van het Klimaatakkoord met de VNG en BZK en de landelijke enquêtes uit 2018 over de verduurzaming van het vastgoed bij gemeenten en VO-scholen.

Speciale aandacht

De activiteiten van onze partners krijgen speciale aandacht. Ook attenderen we u graag op de volgende bijeenkomsten:

  • 17 januari 2019: verduurzamen (netwerk onderwijs)
  • 13 februari 2019: routekaarten gemeentelijk vastgoed (netwerk verduurzamen) 
  • maart 2019; diverse netwerkbijeenkomsten met gemeenten (landelijk en regionaal) sport, enz. 
  • maart/april diverse actualiteiten colleges rond verduurzaming  
  • 1 mei 2019 hebben we een bijdrage aan de (sectorale) routekaarten geleverd.  

 

 

Meedoen?

Dat kan. Deel uw kennis en stuur de informatie over uw aanpak naar nieuws@bouwstenen.nl

Word partner en sluit u aan bij een van de netwerken.

 

Meer informatie

Vanuit Bouwstenen wordt dit ontwikkelprogramma begeleid door Ingrid de Moel.

 

Voor de uitwerking van dit programma werken we nauw samen met onze partners, het Rijksvastgoedbedrijf, de VNG, Green Deal scholen, RVO en het Ministerie van BZK.