LinkedInYouTubeTwitter

Personele uitwisseling

Marianne de Widt, ArnhemIn het overleg van de Chefs Vastgoed op 7 oktober 2016 is gesproken over mogelijkheden om kennis, informatie en capaciteit te delen. Een van de ideeën was om te verkennen in hoeverre personele uitwisseling mogelijk is.

 

Chef Marianne de Widt van de gemeente Arnhem is hier voor ons ingedoken. Personele uitwisseling tussen gemeenten is mogelijk, zie onderstaande voorwaarden en de voordelen:

 • Gemeenten mogen medewerkers detacheren naar andere gemeenten. Dit kan tussen alle gemeenten; gemeenten zitten niet vast aan arbeidsmarktregio's.
 • Voorwaarde voor een detachering is dat drie partijen willen: uitlener, inlener en de betreffende persoon.
 • Er is geen restrictie aan de periode.
 • De uitlener bepaalt de voorwaarden en maakt het contract. Zie bijgevoegd een voorbeeldcontract van de gemeente Arnhem.
 • Als het gaat om een leeropdracht is het zelfs vrijgesteld van BTW. Bij een gewone opdracht zonder leerdoel is er een BTW-plicht, maar die is wel weer compensabel in het BTW-compensatiefonds.
 • Door personele uitwisselingen kunnen gemeenten:
  • expertise gezamenlijk opbouwen en benutten,
  • tijdelijke lacunes opvangen (denk aan ziekte, zwangerschap),
  • medewerkers een nieuw doel bieden,
  • mobiliteit op gang brengen en
  • nieuwe vraagstukken gezamenlijk aanpakken.