aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Meer dan bouwkunde

Rollen in het vastgoedmanagementVoor professioneel vastgoedmanagement is meer dan bouwkundige kennis nodig; ook als de vastgoedportefeuille klein is.

 

Het is niet altijd helder welke disciplines (voor professioneel opdrachtgeverschap) nodig zijn, blijkt uit diverse bijeenkomsten in Bouwstenen-verband.

Diverse rollen, uiteenlopende expertise

Onderstaand een overzicht dat is ontleend aan de Bouwstenen-publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement' (2017). Met name vastgoedsturing, de verduurzaming van de portefeuille en het informatiemanagement vragen om aanvullende expertise. 

 

  Beleidsrol

Port. 

managen

Account

managen

Levenscyclus

beh.

Vastg.info

managen

Fin.

adviseren

Jur.

adviseren

Verduurzamen Makelen Sturen/leiden

Locatie

managen

Opleidingen

                     
Maatschappelijk studies x               x    
Bestuurskunde x                 x  
Recht (privaat)             x        
Vastgoedkunde/management x x x   x       x    
Real Estate management       x           x  
Bouwkunde   x x x       x      
Bouwtechnische bedrijfskunde               x   x  
Werktuigbouw               x      
Financial Real Estate manamegent           x          
Bedrijfskundige informatica         x            
Facility management                     x
Culturele en maatschappelijke vorming                     x
                       
Bij- en nascholing                      
Wet- en regelgeving       x              
Conditiemeting NEN2767       x              
BOEI-adviseur       x              
                       


Fundament voor vastgoedmanagementOmvang capaciteit

Hoeveel capaciteit er nodig is voor de invulling van diverse rollen, wordt op dit moment onderzocht via de VNG/Bouwstenen-enquête. Gemeenten die deze enquête invullen, krijgen de resultaten hiervan retour. Het landelijk beeld wordt gepresenteerd en besproken tijdens een sessie op de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 4 december 2018 in Rotterdam. 

Opleidingenmarkt

Tijdens die dag is er ook ruimte voor opleidingen om zich te presenteren. Opleiders worden van harte uitgenodigd hiervoor contact met ons op te nemen. 

 

 

 

 

Yes you can Meedoen?

 Dat kan op de volgende manieren:

  • Gemeenten kunnen meedoen met de enquête en krijgen de resultaten retour;
  • Iedereen kan meedoen met een of ander netwerk om professioneel bij te blijven;
  • Op de website vindt u altijd een overzicht van actuele kennisbijeenkomsten (ook die van anderen);
  • Tijdens onze Jaarbijeenkomst kunt u kennis nemen van hetgeen op opleidingsgebied te koop is.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners