LinkedInYouTubeTwitter

Gooise Meren

Ambities

Image
Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren heeft flinke ambities op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

ESCO's

In 2019 wil het college van B&W vijf gemeentelijke gebouwen versneld via een ESCo verduurzamen. De versnelde verduurzaming van deze gebouwen sluit aan bij het coalitieakkoord, waarin aardgasloos zijn in 2050 en een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 belangrijke speerpunten zijn.

 

Er is gekozen voor een ESCo-constructie om verschillende redenen: naast de gedachte dat de markt de verduurzaming efficiënter kan oppakken als zij een gebouw in het geheel onder handen kan nemen, wil de gemeente in de totale verduurzamingsopgave vooral de regie houden over het behalen van de maatschappelijke doelstellingen. Het door de markt laten voorstellen én uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen past daar volgens de gemeente goed bij. 

En de rest

Naast deze ESCo wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming van de rest van de vastgoedportefeuille. Daarin is het meedoen met en stimuleren van initiatieven van verenigingen en andere gebruikers van maatschappelijk vastgoed een belangrijke gedachte.

Bijlage Size
1809 Verduurzaming Gooise Meren (392.25 KB) 392.25 KB