aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gouda

Ambitie

In het duurzaamheidsbeleid van Gouda, waarvan vastgoed een onderdeel is, is de ambitie opgenomen om uiterlijk in 2020 minimaal 20% energiereductie en 25% minder CO2-uitstoot te realiseren. In 2040 wil Gouda energie- en CO2-neutraal zijn.

Aanpak

  • Alleen de objecten die voor langere tijd in bezit blijven van Gouda worden aangepakt (kernportefeuille); 
  • 44% van de duurzaamheidsambities van Gouda kan worden gerealiseerd met maatregelen in of aan de gebouwen die behoren tot de kernportefeuille. De berekeningen zijn tot stand gekomen op basis van alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, de bijbehorende kosten en de bijdrage aan de doelstellingen wat betreft energiereductie en CO2-uitstoot. Voor resultaten boven de 44% kijkt Gouda naar maatregelen die buiten de gebouwen liggen;
  • Vier grote aansprekende gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals de schouwburg, worden maximaal verduurzaamd; de zogenoemde showcases. Hiermee wil Gouda zichtbaar maken dat de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt, zodat de inwoners en ondernemers van Gouda enthousiast worden om ook een bijdrage te leveren. Eind 2017 is in de begroting budget vrijgemaakt voor dit project.
BijlageGrootte
PDF-pictogram 1809 Verduurzaming Gouda300.6 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners