LinkedInYouTubeTwitter

1605 Waar staat uw gemeente qua vastgoedmanagement?

Op 13 mei 2016 komen medewerkers van een 10-tal gemeenten bij elkaar om elkaar te leren kennen en aan de hand van een quick scan te kijken waar hun gemeente staat qua vastgoedmanagement. Het wordt een goede bijeenkomst, met veel houvast voor een vervolg. 

 

Quick scan

Wicher Schönau van Twynstra Gudde leidt ons stap voor stap door de quick scan die ze op verzoek van Bouwstenen hebben ontwikkeld. Het hele palet aan aandachtspunten en mogelijkheden rond vastgoedmanagement komt voorbij. Dat geeft op zich al een beeld. 

 

Na een pauze lopen we met elkaar de resultaten door. Wat opvalt is dat op een paar uitschieters na de meeste gemeenten ongeveer op gelijke voet staan qua ontwikkeling. Dat geeft een band.  

 

We bespreken kort de resultaten. Wat heeft gemeente x of y gedaan om van niveau 1 naar 2 te komen? Juist daar waar het verschil niet te groot is, kunnen we van elkaar leren. Dan is de herkenning het grootst, maar voor de volgende stap hebben we ook de input van anderen nodig. Bouwstenen kan dat organiseren.   

 

Volgende stap

Aan de hand van de resultaten bespreken we de volgende stap (onderstaand aangevuld);

  • Er zijn veel vragen over informatiesystemen. Om de ervaring hiermee uit te kunnen wisselen graag allemaal de eigen ervaring delen via deze link. Bouwstenen heeft een beeld van wie welk systeem gebruikt en kan eventueel gebruikers met elkaar in contact brengen. Partners kunnen ook gratis naar bijeenkomsten van In Control en we kijken of we nog een speciale meeting rond dit onderwerp kunnen organiseren.
  • De bijeenkomsten over spelregels, bijvoorbeeld over Financiën (22 juni), gaan al behoorlijk de diepte in. Wellicht aardig te kijken welke spelregels de betrokken gemeenten nu zelf hanteren en hoe we deze een stap verder kunnen brengen.
  • Wellicht goed om een gemeente die al een stap verder is te vragen hoe zij de stapsgewijze professionalisering hebben georganiseerd.
  • Ook goed om de volgende keer aan de hand van de quick scan wat dieper op de ervaring van de afzonderlijke gemeenten in te gaan. 

 

Deze bijeenkomst nog een keer

Gezien de positieve reacties op de bijeenkomst gaan we de bijeenkomst nog een keer herhalen voor gemeenten die er nu niet bij konden zijn. Het zou fijn zijn als je een collega-gemeenten hierop kunt attenderen. Dan kan die in het vervolg wellicht ook mee doen en hebben we nog meer gemeenten om mee te vergelijken en van te leren.

 

Fons Geraedts, OssInspirerende presentatie van Fons

De laatste drie kwartier krijgen we het inspirerende verhaal van Fons Gereadts uit Oss te horen. Wat vooral opvalt is dat deze gemeente vanuit vastgoed het initiatief neemt heel intensief met haar bewoners in gesprek te gaan over de behoefte aan gezamenlijke voorzieningen (en vastgoed) en dat dat ook positief uitwerkt naar de ruimte die het vastgoedbedrijf krijgt haar taak uit te voeren. En dat je niet op alle niveaus hoeft te scoren (Oss heeft geen kostprijsdekkende huur) en je er bewust vanaf kan wijken. Zie hier de presentatie van Fons.

 

Volgende keer

Na de zomer komen we weer bijeen met de gemeenten aangesloten bij het netwerk Vastgoedmanagement in ontwikkeling. Nadere info volgt.

Ondertussen:

  • Starten we met wie wil een app-groep zodat we elkaar kunnen bevragen.
  • Kunt u uw vragen ook kwijt via de LinkedIn-groep van Bouwstenen.
  • Hopen we dat iedereen de nieuwsbrief ontvangt en zo op de hoogte blijft.
  • Horen we graag wat we verder kunnen betekenen.