LinkedInYouTubeTwitter

1909 Vastgoedmanagement - regio Zuid

Op dinsdag 24 september 2019 is de eerste regiobijeenkomst van het Bouwstenen-netwerk Vastgoedmanagement. We komen hiervoor bij elkaar in de bibliotheek van Eindhoven. Het is een bomvol programma met 3 gastsprekers.

Informatieplicht

We beginnen met Stef Strik, vanuit het ministerie EZK verantwoordelijk voor de Informatieplicht. Hij licht de achtergrond van de Informatieplicht toe en laat zien hoeveel er tot nu toe is ingediend: over de 15.000 uploads, EZK verwacht in december over de 30.000 te gaan. Van de mogelijkheid om vragen te stellen, wordt dankbaar gebruik gemaakt.

Routekaart gemeenten

Wicher Schönau van de VNG geeft aan welke forse opgave er ligt en welke tijdsdruk daar nu op komt. De VNG wil gezamenlijk de routekaart ontwikkelen en afstemmen op de andere terreinen (vastgoed categorieën). Deze moet aansluiten op de wijkgerichte aanpak en daarbij heeft VNG drie vragen voor ons: 

  • Welke knelpunten hinderen gemeenten bij verduurzaming? 
  • Welke behoefte is er aan kennisdeling en capaciteitsvraagstuk? 
  • Wat is er echt nodig voor lokale opvolging door gemeenten?

Routekaart sport 

Onze laatste gast is Rick Brounen van de Vereniging Sport en Gemeenten. Hij vertelt ons dat de VSG ook een routekaart ontwikkelt, specifiek voor sportafdelingen en verenigingen. Deze routekaart wordt afgestemd op het nationale Sportakkoord (een van de thema's daarin is 'duurzame sportinfrastructuur'). Vraagstukken hierbij zijn het gebrek aan expertise en capaciteit bij de sportverenigingen en het gebrek aan doorzettingsmacht om de verduurzaming ook daadwerkelijk tot stand te brengen. 

 

De grotere sportbonden hebben inmiddels een begeleidingsmogelijkheid, waarbij clubs worden geholpen om te inventariseren, maatregelen voor te bereiden èn in de uitvoering te begeleiden. 

Opzet eigen routekaart

Vervolgens bespreken we de tool die we hebben ontwikkeld om inzicht te krijgen in de eigen verduurzamingsopgave. Deze tool is voorafgaand aan de bijeenkomst aan alle deelnemers toegestuurd. Voor de meesten is het nog een stap te ver.

Basis op orde

De informatie over 'basis op orde' roept vooral reacties op ten aanzien van de informatiesystemen en keuzes die men daarin heeft gemaakt of nog moet maken. De vraag ‘wel of niet BIM’ zorgt voor een levendige discussie; het is nog te fancy voor kleinere gemeenten, eerst nog op andere vlakken verbeteren. 

 

Al met al een prima kennismaking en veel uitgewisseld rond lokale en landelijke zaken. Voor de lokale uitwisseling wel fijn als er meer gemeenten meedoen. 

 

 

What's next?

Op 28 november 2019 organiseren wij onze Jaarbijeenkomst in Hilversum. Tijdens deze Jaarbijeenkomst en de sessies veel aandacht voor verduurzaming, maar ook een sessie over de ‘Basis op Orde’.

Je bent uiteraard van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

 

 

Meer informatie