LinkedInYouTubeTwitter

1910 Vastgoedmanagement - regio Noord-West

Op 1 oktober 2019 komen de deelnemers van het Bouwstenen-netwerk Vastgoedmanagement uit de regio Noord-West bij elkaar in de Bijlmerbajes in Amsterdam. Het is een bijzondere plek om eens rond te kijken, beetje mistroostig ook. De locatie past wel bij de bijeenkomst: beide geven voldoende stof tot nadenken.

Informatieplicht

We beginnen met Stef Strik, vanuit het ministerie EZK verantwoordelijk voor de Informatieplicht. Hij licht de achtergrond van de infoplicht toe en laat zien hoeveel er tot nu toe is ingediend: over de 15.000 uploads, EZK verwacht in december over de 30.000 te gaan. Van de mogelijkheid om vragen te stellen, wordt dankbaar gebruik gemaakt.

 

De deelnemers geven aan dat labelverplichting de bestuurders meer aanspreekt dan de informatieplicht. Komt vooral door de dreiging: niet voldoen aan labeling is 'pand verlaten' en handhaving op informatieplicht is nog niet zo hard lijkt het.

Routekaart gemeenten

Wicher Schönau van de VNG geeft aan welke forse opgave er ligt en welke tijdsdruk daar nu op komt. De VNG wil gezamenlijk de routekaart ontwikkelen en afstemmen op de andere terreinen (vastgoed categorieën). Deze moet aansluiten op de wijkgerichte aanpak en daarbij heeft VNG drie vragen voor ons: 

  • Welke knelpunten hinderen gemeenten bij verduurzaming? 
  • Welke behoefte is er aan kennisdeling en capaciteitsvraagstuk? 
  • Wat is er echt nodig voor lokale opvolging door gemeenten?

Uitwisseling

We vervolgen met het uitwisselen van eigen kennis, ervaring en vragen. Naast de wens om op meer praktische basis elkaar verder te helpen, is er vooral behoefte aan om geholpen te worden. De grote lijn die Stef en Wicher presenteerden was mooi, maar wat/hoe gaan we dit nu in praktijk doen? 

 

Verder horen we dat:

  • De gemeente Koggenland, als een van de weinige gemeentelijke woningsbedrijven, nog 800 woningen in beheer heeft en dat de verduurzamingsopgave daarbij ook lastig in te vullen is; 
  • De gemeente Gooise Meren de handen nog vol heeft aan de 'basis op orde' brengen;
  • Dat een accountantscontrole kan helpen  in de noodzaak om orde op zaken te stellen en intern prioriteit te krijgen om te verbeteren. 

 

Al met al een prima kennismaking en veel uitgewisseld rond lokale en landelijke zaken. Voor de lokale uitwisseling wel fijn als er meer gemeenten meedoen. 

 

 

What's next?

Op 28 november 2019 organiseren wij onze Jaarbijeenkomst in Hilversum. Tijdens deze Jaarbijeenkomst en de sessies veel aandacht voor verduurzaming, maar ook een sessie over de ‘Basis op Orde’.

Je bent uiteraard van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

 

 

Meer informatie