LinkedInYouTubeTwitter

1705 Renovatie vs nieuwbouw: Huidige situatie

Op 23 mei komt de Ontwikkelgroep 'Renovatie versus vervangende nieuwbouw' voor de eerste keer bij elkaar. We zijn hiervoor te gast bij HEVO in Den Bosch.Hevo Den Bosch

 

We staan allemaal een keer voor de keus: renoveren of nieuwbouw; geen gemakkelijke keuze. Want er komt veel meer kijken dan in eerste instantie lijkt. Een universeel toepasbaar afwegingskader biedt hierbij uitkomt. Maar hoe kom je tot dit kader? Door te beginnen bij het begin: waar staan we nu en hoe doen we het nu?

 

De deelnemers bespreken daarom de dilemma's waar zij tegenaan lopen als zij voor deze keuze komen te staan. Zij vinden het prettig om te kunnen sparren met gelijkgestemden over de bestaande situatie en antwoorden te krijgen op vragen zoals:  

  • Hoe wordt de afweging nu gemaakt?
  • Welke kennis en tools zijn beschikbaar?
  • Welke lering kunnen we hieruit trekken?
  • Welke (kennis) lacunes zijn er?

 

Aan de hand van deze antwoorden, maken we een al begin met het concept afwegingskader. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we hiermee verder.

 

 

Wat volgt

Op dinsdag 13 juni 2017 (09.30 tot 13.00 uur) komt deze ontwikkelgroep weer bij elkaar bij HEVO in Den Bosch. De volgende bijeenkomst staat dan geheel in het teken van het concept Afwegingskader. 

 

 

 

Meer informatie