LinkedInYouTubeTwitter

1701 Huur en medegebruik van onderwijshuisvesting

Op donderdagmiddag 26 januari komt het netwerk Juridische Zaken bij elkaar. We starten met een korte tour door het prachtige raadhuis van Dudok in Hilversum. Twintig professionals zijn aanwezig om te spreken over huur en medegebruik van onderwijshuisvesting.

 

Bezoek stadhuis Hilversum

 

Casussen

Op basis van ingebrachte casussen door Oss, Delft en Almere worden uiteenlopende aspecten tot in detail besproken. Belangrijkste conclusie: standaardoplossingen zijn nauwelijks mogelijk; de context is allesbepalend. Niettemin is afgesproken om met het netwerk te kijken of een aantal principes nader beschreven kunnen worden. De basis daarvan wordt gevormd door de archetypische organisatiemodellen die in het netwerk Wijkvoorzieningen zijn ontwikkeld.

 

Leestips

 

 

 

What’s next?

Op donderdag 11 mei (14.00 – 17.00 uur) komt het netwerk weer samen. Ditmaal is Oss gastheer. Het thema is de Wet Markt en Overheid. Delft en Den Haag gaan op zoek naar geschikte casussen. Meer informatie over de locatie volgt. Zie hier het programma.