LinkedInYouTubeTwitter

1707 Rollen en rolverdeling

Op 6 juli 2017 worden we goed ontvangen door RHDHV in het nieuwe kantoor te Amsterdam. We zijn met een kleine club maar de locatie is top (op fietsafstand van Leiden) en de lunch is lekker. 

 

Duurzaam ruimtegebruik

Nieuw kantoor RHDHV

Rinus Vader, leading professional bij RH/DHV, vertelt over hun nieuwe kantoor aan de Contactweg in Amsterdam:

 

"We zijn actief op het gebied van leegstand en daar wilden we dus ook iets mee. We hebben het huurcontract in de markt gezet, met de vraag wie helpt ons aan ruimte. We stelden als eis dat het leeg moest staan en nog geen kantoor moest zijn. Een kans voor een mooi transformatieproject. We kregen 20 reacties en we hebben met 3 partijen doorgepraat, waarvan de oude Renault-garage er een was."

 

"Het pand was te groot voor ons maar de gemeente Amsterdam vond het zo'n leuk project dat ze mee wilden doen als placemaker voor start-ups. Nu is Broedplaats Contact hier gevestigd. Wij gebruiken de helft van het gebouw en de ander helft met algemene ruimtes en zaaltjes delen we met de start ups."

 

Rollen en profielen

Daarna gaan we in klein clubverband aan de slag. We wisselen eerst wat praktijkervaring uit. Daarna duiken we in het ideale profiel van de duurzaamheidsmedewerker bij de vastgoedafdeling. Dat is geen tijdelijke rol, integendeel! Verduurzaming is immers een continu verbeterproces dat in gang gezet en gehouden moet worden door iemand die niet alleen kennis meebrengt, maar ook steeds nieuwe kennis in huis haalt. En dan niet alleen kennis van gebouwen maar vooral ook van installaties; want daar gaat het gebeuren de komende jaren.

Ingrid neemt de resultaten uit de tweegesprekken mee naar huis om te verwerken tot een profiel voor het profielenboek. 

 

Samen vanuit verschillende rollen

Na een korte pauze sluiten een aantal Bouwstenen-partners uit het bedrijfsleven aan en gaat het gesprek over de wijze waarop markt en overheid goed op elkaar kunnen aansluiten bij duurzame aanbestedingen. Rinus Vader leidt het het gesprek. Tijdens een rondje horen we waar een ieder staat in het aanbestedingsproces en krijgen we een beeld van de vraagstelling. Vervolgens krijgen we een presentatie van RHDHV over de wijze waarop de gemeente Gouda haar vastgoed wil verduurzamen. Uit het gesprek daarover wordt helder dat de markt de afgelopen jaar grote sprongen heeft gemaakt wat betreft innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van het vastgoed. Met name de toeleveranciers hebben nieuwe of verbeterde producten geproduceerd.

 

Vaak zijn gemeenten niet goed op de hoogte van dergelijke innovaties omdat zij hier verder van af staan. Open communicatie over de veranderingen (zowel over de mogelijkheden als beperkingen van de innovatie, als hoe hier goed bij aan te sluiten) is belangrijk. Dit kan o.a door voorafgaande aan de aanbesteding een marktconsultatie te houden. Maar het blijft ingewikkeld. Aanbestedingen worden steeds complexer, concluderen we, en zowel overheid als marktpartijen zullen zich steeds moeten blijven bijscholen om een goede aanbestedingen te kunnen doen.

 

Als toetje krijgen we nog een presentatie over fastlane (zie bijlage) en een rondleiding door het nieuwe gebouw van RH/DHV. 

 

Vervolg

Leendert gaat aan de slag met de voorbereiding van de volgende bijeenkomst en een sessie tijdens de najaarsbijeenkomst (aanmelden kan vast). 

 

Speciaal voor de nieuwkomers

Op de website van Bouwstenen staat allerlei info over de verduurzaming van het vastgoed bij gemeenten. Als je aanvullende informatie hebt die je graag met ons wilt delen, dan ontvangen we die graag. Die van Breda hebben we al ontvangen.

 

Voor iedereen

Als de informatie die je zoekt er niet op staat kan je de vraag ook via de appgroep stellen. Als het antwoord dan niet uit de groep komt gaan we vanuit Bouwstenen actief mee zoeken. Zo helpen we elkaar vooruit.

 

Handige links

Bijlage Size
1707 Notulen Gemeenten Verduurzaming (3.07 MB) 3.07 MB
1707 Fast Lane Presentatie (819.64 KB) 819.64 KB
1707 Aantekeningen Dialoog Bouwstenen voor Sociaal (617.8 KB) 617.8 KB