LinkedInYouTubeTwitter

1809 Duurzaamheid vanuit juridisch en financieel oogpunt

Op 17 september 2018 wandelen en dwalen deelnemers van het netwerk Juridische zaken door park De Braak; op weg naar het Heemparkhuis. Op deze bijzondere locatie zijn ze te gast bij de gemeente Amstelveen.

 

Het onderwerp voor vanmiddag is verduurzaming van gemeentelijke gebouwen,  de Energietransitie, de nieuwe realiteit en de juridische implicaties.

 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Ad Renting, hoofd van de afdeling Vastgoed gemeente Amstelveen verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente. De ‘jonge’ geschiedenis weerspiegelt de huidige staat van het gemeentelijk vastgoed. Bovendien is het beleid van de gemeente al vele jaren gericht op nieuwbouw.

 

 

Sinds kort is de vastgoedportefeuille ‘doorgelicht’, en zijn de gebouwen in beheer ingedeeld naar eigen huisvesting, sport, cultuur en welzijn, gelabeld (energie), en in een programma voor verduurzaming (2019 - 2020) opgenomen. Warmtenetten, BENG en circulaire economie zijn de speerpunten bij de verduurzaming. De presentatie van Ad eindigt met de vraag: “Hoe om te gaan met split incentives?”

 

Energietransitie, de nieuwe realiteit

Gastspreker is vanmiddag Alexandra Jurgens-Boot van Boot Advocaten. Zij neemt ons in vogelvlucht mee in de informatie over Klimaatdoelstelling en de wettelijke verplichtingen. Daarna gaat zij meer inhoudelijk in op de onderwerpen: BENG, van green naar bleu en circulariteit. Zij presenteert ons verscheidene voorbeelden van gebouwen die gerealiseerd zijn volgens de circulaire principes van reduce, re-use, recycle en recover. Een prachtig voorbeeld van een circulair gebouw is de Circl in Amsterdam.

 

De stap naar ‘well’ is niet zo groot meer. Van duurzame naar gezonde gebouwen of well buildings. Gebouwen die gerealiseerd zijn op basis van de zeven principes van de WELL Building Standard (certificaat): lucht, water, voedsel, licht, fitheid, comfort en ‘mind’. Het in aanbouw zijnde WTC in Utrecht is zo’n voorbeeld. Alexandra wijst ons erop dat voor circulair bouwen een aantal uitgangspunten voorwaardelijk is: onderschrijven en ondertekenen uitgangspunten, wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid expert, transparantie, samenwerking, budget sturing op basis van transparant verdienmodel. Zij eindigt haar presentatie met de energieprestatiecontracten (EPC) en de voorwaarden daarvoor zoals nulmeting, kpi’s en frequenties toetsing, afspraken over meetmethodes en -resultaten en wijze van beslechten bij conflict. 

 

Lessons learned

De inhoudelijk waardevolle informatie doet ons beseffen dat we geleid worden door de ‘waan van de dag’, daardoor ontbreekt de helicopterview en nemen we onvoldoende kennis van de al voorhanden zijnde informatie. Zodoende blijven we ‘achter de feiten aanlopen’. De tips en de verwijzingen naar beslisboom, document, leidraad en websites nemen we graag mee naar onze werkplek en zijn te downloaden via de website van Boot Advocaten.

 

 

 

What's next?

Als onderwerpen voor 2019 zijn o.a. genoemd: asbest en BTW/Sport.

 

De eerste bijeenkomst van het netwerk is voor de zomer, en de tweede begin oktober 2019. Hiervoor zal een datumprikker rondgestuurd worden.

 

 

 

Meer informatie:

Bijlage Size
1809 Presentatie Alexandra Boot (3.97 MB) 3.97 MB