LinkedInYouTubeTwitter

1903 Kick-off netwerk Sportief Vastgoed

Sporthal De Laar, ArnhemOp 19 maart 2019 komt net Bouwstenen-netwerk Sportief Vastgoed voor het eerst bijeen in Sporthal de Laar in Arnhem.

 

Na een kennismakingsrondje krijgen we een rondleiding door en om het pand. Opvallend zijn de oplossing tot akoestische verbetering en het creëren van een stukje bewustwording bij gebruikers over de opgewekte energie middels informatieve tv-schermen. Deze schermen laten zien hoeveel stroom er wordt opgewekt.

Organisatie van sportaccommodaties

Elke gemeente is anders georganiseerd. Of je voor sportbeleid ook vastgoed moet hebben, is de vraag die steeds opnieuw moet worden beantwoord. Sturing, het behouden van grip en uitoefenen van invloed zijn discussiepunten. Maar we hebben veel gemeen als het gaat om:

  • het uitvoeren van sportbeleid
  • het in eigendom hebben van sportvastgoed
  • de ingewikkelde eigendomsverhoudingen
  • de duurzaamheidsambities
  • de diverse mate van professionalisering van gesprekspartners
  • de verbetering van de exploitatie
  • de afstemming tussen gemeente en sportaccommodaties met een regionale functie
  • het anders inrichten van bewegingsonderwijs

Én de wens over een integrale benadering van sport, onderwijs en welzijn.

Routekaart verduurzaming

In het kader van de klimaatafspraken kijken we waar een ieder staat op de route naar CO2 reductie en wat er nodig is voor de volgende stap: meer aandacht voor de verduurzaming van sportaccommodaties, een heldere ambitie, gefaseerde besluitvorming en geld. Dan kan je ook de deskundigheid in huis halen. De uitwisseling van praktijkervaring is ook belangrijk.

 

 

 

What's next?

De wensen en behoeften verwerken we in een routekaart voor verduurzaming. De routekaart sport sturen we ook door. Aanvullingen en opmerkingen ontvangen we vervolgens graag retour.

 

De volgende bijeenkomst is 26 september 2019 (middag) Programma en locatie volgen.

 

 
Bijlage Size
Presentatie Bouwstenen 19 maart 2019 (1.02 MB) 1.02 MB