LinkedInYouTubeTwitter

1904 Regiobijeenkomst Amsterdam

Op woensdag 3 april 2019 ontmoeten we elkaar bij RoyalHaskoning/DHV in Amsterdam. We zijn weliswaar met een klein groepje, maar daardoor des te meer tijd voor onderlinge uitwisseling en bevraging. Tevens krijgen we een korte rondleiding door het gebouw en horen daarbij hoe verduurzaming een rol speelt binnen RoyalHaskoning/DHV.

De vastgoedorganisatie

Opvallend is dat het merendeel van de deelnemers nog maar kort bij hun gemeente werkt. En dus nog zoekende is; zo ook aangaande de vastgoedorganisatie:

  • Hoe maken we hier afspraken over, welke mensen heb je nodig in de verschillende organisatie-ontwikkelingen?

  • Hoe krijg je de juiste mensen? Hoe borg je dat je vakbekwaam personeel hebt? Er wordt steeds meer van ons gevraagd, er komt alleen maar bij en de mensen in de organisatie kunnen hier niet altijd meer in mee. Het personeel is nog niet goed onderlegd om goed te kunnen inspelen op de huidige vragen.

Verduurzaming

Ook ten aanzien van de verduurzamingsopgave is veel uit te wisselen. Over het algemeen zijn de meest logische aanpassingen wel gepleegd; is het laaghangend fruit wel geplukt. Maar hoe dan verder?

Kennisdeling

Er wordt volop gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld. Zo blijken de volgende vragen het meest prangend te zijn:

  • Hoe komen we aan de benodigde financiering voor de verdergaande stappen die nodig zijn (en niet rendabel zijn)?
  • Hoe zorgen we dat we goed/passende personeel krijgen en houden? Het wordt nu momenteel eigenlijk te moeilijk voor de zittende mensen
  • Wie stelt de eisen? Hoe komen we daarvan op de hoogte? Wie bepaalt uiteindelijk wat wel en niet te doen? Eigenlijk is het voldoen aan alle regelgeving langzaamaan onmogelijk geworden...

 

Ook ïnventariseren we waar we een volgende keer op terug willen komen:

  • Hoe krijg je de langzame verbetering op gang? De toekomstige opgave is immers nog erg onduidelijk.
  •  Criteria ontwikkelen waarmee je kunt bepalen welk bedrag je aan welke maatregelen zal uitgeven
  •  Hoe verdeel je het werk onderling in het team Vastgoed

 

Al met al een prima kennismaking en veel uitgewisseld rond lokale en landelijke zaken. Voor de lokale uitwisseling wel fijn als er meer gemeenten meedoen.  

 

 

What's next?

Fijn als meer gemeenten meedoen. Tip ze vooral en zie hier de mogelijkheden voor aanmelding.

 

Hetgeen we hebben uitgewisseld nemen we mee naar huis en verwerken we o.a. in de routekaart verduurzaming die we in Bouwstenen-verband maken.

 

Naast de actualiteitencolleges en andere bijeenkomsten (voor partners) organiseren we na de zomer de volgende netwerkbijeenkomst (wordt vervolgd).

 

En noteer 28 november 2019 alvast in de agenda voor de Jaarbijeenkomst. 

 

 
Bijlage Size
Vastgoedmanagement regio West 3-4-2019.pdf (905.64 KB) 905.64 KB