LinkedInYouTubeTwitter

Wet Markt en Overheid

Met de verkoop of verhuur van maatschappelijk vastgoed oefent de overheid een economische activiteiten uit. De Wet Markt en Overheid (onderdeel van de Mededingingswet) is ingevoerd om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Belangrijkste regel hieruit is dat overheden hun economische activiteiten niet onder de kostprijs mogen uitoefenen. Ook moet iedereen een gelijke kans hebben om vastgoed van de overheid te  kopen of huren. Hier kan onder voorwaarde vanaf geweken worden. 

 

Algemene informatie en handreikingen

  • Jurisprudentie rond het Didam-arrest;
  • Vragen en antwoorden over Didam-arrest (Bouwstenen);
  • Handreiking implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte) beleid ten behoeve van vastgoed en gebiedsontwikkeling (BZK, NEPROM, VNG, VvG, november 2022);
  • Factsheet Didam-arrest (Landsadvocaat Pels Rijcken, januari 2022); 
  • Handreiking Wet Markt en Overheid (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2012); over de wet en gedragsregels, met een stappenplan om na te gaan welke gedragsregels van toepassing zijn de gemeentelijke situatie, voorbeelden en handhaving door NMa.

Onderzoek

  • Naar sportieve concurrentie, een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties (ACM, 2014); een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de Wet Markt en Overheid.

Praktijkvoorbeelden

  • Kader en beleidsnota's op het gebied van vastgoed die aansluiten bij recente juridische ontwikkelingen, zoals het Didam-arrest en andere gerechtelijke uitspraken op basis van de Wet Markt en Overheid;

  • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: Uitgifteprotocol grond en gebouwen (5 april 2022);

  • Rotterdam: Aanpak n.a.v. het Didam-arrest (21 december 2021);
  • Raadsvoorstel tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet (Tilburg, 2013).

Artikelen