LinkedInYouTubeTwitter

Wetten, regels en jurisprudentie

    Wetten en regels

    • Lijst wettelijke verplichtingen (Instituut VGM, feb 2017)
    • Checklist  Wet en Regelgeving Breda (gemeente Breda, mei 2014)
    • Taken en taakverdeling met betrekking tot voorzieningen en vastgoed en hun wettelijke basis met een link naar de betreffende wetten (Bouwstenen 2013)

    Onderstaand meer informatie over wettelijke regels en jurisprudentie relevant voor voorzieningen en vastgoed en voor zover  door het werkveld aangeleverd. Zie ook de pagina over: