LinkedInYouTubeTwitter

1706 Organisatie & beheer MFA's

Schooldirecteur Jack Gobbens

Op 15 juni 2017 komt het netwerk Vastgoedmanagement bij elkaar. Geheel in lijn met het thema 'Organisatie en beheer MFA's' zijn we te gast in de gloednieuwe MFA de 4 Heemskinderen in Etten-Leur. We krijgen een rondleiding van schooldirecteur Jack Gobbens die daarbij het 'smalle' karakter van de MFA benadrukt: wijkactiviteiten vinden hier niet plaats. Accent ligt op kinderopvang en school. 

In het pas opgeleverde gebouw is veel ruimte naar de klaslokalen gegaan. Deze zijn circa 70 m2. "Daar moet het allemaal gebeuren", volgens Gobbens. De vele schuifwanden wijzen op het multifunctionele karakter van veel ruimtes. 

De toekomst van de MFA's

Na de rondleiding neemt Marc van Leent, trekker van netwerk Wijkvoorzieningen, de deelnemers mee van de Thermen van Caracalla uit de derde eeuw, de MFA's avant-la-lettre, naar de hedendaagse problematiek van multifunctionele accommodaties. Veel partijen hebben de MFA inmiddels ten grave gedragen. Marc van Leent is het daar niet mee eens. 

Hoge Bi

Hij vergelijkt de MFA liever met de Hoge Bi, de 19e eewse fiets met dat grote voorwiel. "Net zoals een MFA was de Hoge Bi groot en onhandig, maar door voortdurende verbetering is de fiets nu een fantastisch vervoermiddel". Dat is ook het perspectief van de MFA; ondernemerschap en gastvrijheid zijn twee van die nog door te voeren verbeteringen volgens van Leent. 

 

 

Ervaringen Etten-Leur

Het geworstel met multifunctionele accommodaties wordt herkend en gedeeld door deelnemers. Ron Dujardin, als wethouder van Etten-Leur verantwoordelijk voor MFA's, sluit ook nog even aan en geeft een toelichting op de sociaal-fysieke infrastructuur. De gemeente zoekt naar verbindingen tussen uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Als iedereen op zijn eigen honk blijft, dan komt van die verbinding niks terecht. De sleutel ligt in goed gesitueerde multifunctionele accommodaties. "Na De Vier Heemskinderen wordt er nog één gerealiseerd. Dan zit het bouwkundige werk er voorlopig op", aldus de wethouder.

 

 

What's next?

Bouwstenen organiseert dit jaar nog minimaal 2 regiobijeenkomsten. Allereerst op 27 juni in Eindhoven, in samenwerking met de PO-raad (hiervoor worden nadrukkelijk ook scholen uitgenodigd om deel te nemen). En op 6 september in Haarlem met als thema Nieuwe generatie huisvestingsplannen'.

 

 

 

Meer informatie

Bijlage Size
1706 Presentatie MFA's - Marc van Leent (3.7 MB) 3.7 MB