LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Vastgoedprofessionals tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2021

Dit jaar hebben we ons verdiept in het thema waardesturing. Energie, klimaat, biodiversiteit, circulariteit zijn relatief eenvoudig naar vastgoed te vertalen. Ingewikkelder wordt het bij beleidsthema’s zoals inclusie, digitale samenleving, gezondheid, vitale wijken, participatiemaatschappij en goed onderwijs. De zoektocht hoe met vastgoed bij te dragen aan de maatschappelijke doelen speelt in veel gemeenten. Deze input nemen we mee voor de publicatie 'Van beleid naar ruimte' die in 2022 uitkomt.

We weten inmiddels ook dat er verschillende zogenaamde waardenwielen ontwikkeld en in gebruik zijn. Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag konden we kennis maken met al deze waardenwielen.

 

2020

In maart sprak het netwerk elkaar via conference call en het thema was (uiteraard) corona en de gevolgen hiervan voor het werk van de portefeuillemanager. Daarnaast kwamen ook andere onderwerpen aan bod, waaronder het belang van een goede afstemming met de beleidsafdeling. In de online bijeenkomst van september borduurden we voort op de route voor de verduurzaming en werd er vooral gekeken naar de hordes die je hierbij onderweg tegenkomt en hoe je deze kunt nemen. Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december passeerde al deze thema's de revueu. 

 

2019

In 2019 werkte het netwerk o.a. aan het thema 'De keuzes van de gemeentelijke vastgoed/portefeuillemanager': hoe zorg je er voor dat je voor de portefeuille de juiste keuzes maakt en de goede prioriteiten stelt? Samen met het netwerk Makelpunten gingen we dieper in op activistisch vastgoed en zowel tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar als tijdens de Jaarbijeenkomst besteedden we aandacht aan voorzieningenplanning en hoe je als portefeuillemanager samen met de beleidsmaker tot de juiste passende voorzieningen komt.

 

2018

In maart hebben we besproken hoe de duurzaamheidsambities vertaald kunnen worden in de vastgoedsturing en in mei hebben we ons samen met andere gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG voorbereid op het Klimaatakkoord. Tevens is het netwerk in mei op fietssafari gegaan langs de vastgoedopgave van Apeldoorn en in september heeft het gekeken naar welke trends en ontwikkelingen effect hebben op de vastgoedportefeuille. In december ontmoetten we elkaar in Rotterdam voor de Jaarbijeenkomst rondom het thema Duurzaam en slim.

 

2017

Speerpunt van 2017 was het opzetten van een leidraad portefeuilleplan, welke uiteindelijk heeft geresulteerd in de publicatie 'Reisroute - naar een gemeentelijk portefeuilleplan'.

 

2016

In 2016 zijn de Vastgoedprofessionals bij elkaar geweest rond de topics in de vastgoednota, vernieuwend welzijn, vastgoed en de 3D's en zijn ze betrokken geweest bij de spelregels.

 

2015

In 2015 is kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van risico-management, kostprijsdekkende huur en uitbesteding van onderhoud.

 

2014Tehuur

In 2014 zijn de routekaart bij leegstand alsmede professioneel leegstandsbeheer aan de orde  geweest. Beide sluiten aan bij het actuele onderwerp rondom leegstand.

 

2013

In 2013 zijn aan bod gekomen: Accountmanagement, hoe gaan we om met de klant?, de subsidie stopt ... en dan?, veranderingen rondom onderwijsvastgoed en de jaarlijkse agendabijeenkomst.

 

2012

In 2012 hebben we gesproken over conditiegestuurd onderhoud, verkoopstrategiën en huurprijsbeleid en kostprijsdekkende huren.

 

2011

In 2011 ging het over portefeuillemanagement en financiële sturing.